klein - tesař - architekti

Řešená plocha je jednou z hlavních rozvojových ploch města Pohořelice. Plocha má velikost  12h a. V řešeném území je navrženo cca 870 bytů pro cca 2260 obyvatel. Urbanistická struktura je navržena s důrazem na kvalitní veřejný prostor jehož těžištěm je centrální park.

Bytové domy mezi sebou vytváří zklidněný pobytový prostor přístupný pouze pro pěší. Ve vnitrobloku je umístěn hlavní poloveřejný prostor pro obyvatele. Součástí tohoto prostoru bude vzrostlá zeleň doplněná městským mobiliářem a plochou pro aktivity (např. dětské hřiště). Do vnitrobloku jsou orientovány předzahrádky, které spoluvytváří tento prostor. Nízké oplocení předzahrádek (živý plot) podpoří prostorovou jednotu vnitrobloku. Hlavní vstupy jsou orientovány z vnější strany bloku od obslužných komunikací. Vstup do objektů je široký umožňující setkávání obyvatel doplněný o mobiliář (lavička, stojany na kola, odpadkový koš, osvětlení). V zatravněných plochách po obvodu může vzniknout komunitní zahrada / záhony pro obyvatele z vyšších pater. Parkování obyvatel a návštěvníků je umožněno na parkovacích plochách podél obslužných komunikací. Hlavní parkovací plochy jsou umístěny pod obytnými bloky v podzemních garážích.