klein - tesař - architekti

Nová budova hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů je navržena na p.č. 6148 a p.č. 6149 v k.ú. Židenice na ulici Kosmákova. Areál dobrovolných hasičů je v této poloze situován a užíván již od roku 1892. Stávající budovu hasičské zbrojnice již nelze pro její špatný technický stav a nevyhovující rozměrové parametry užívat v souladu s platnými předpisy a pořízenou nadměrnou požární technikou. Novostavba hasičské zbrojnice je situována ve stejné poloze jako původní stavba. Budova je navržena jako třípodlažní nepodsklepená budova obdélníkového tvaru o rozměrech cca 17 x 16 m. Výjezd požárních vozidel je stávající do ulice Kosmákovi. Na pozemku stavby jsou umístěny čtyři parkovací místa pro členy posádky, další dvě místa jsou vyhrazena před objektem stavby na ul. Kosmákova.