klein - tesař - architekti

KAPLE V BÍLÝCH KARPATECH, ŽÍTKOVÁ, studie 2004

Spoluautor: Ing. arch. Marek Starý

Projekt kaple je určen pro horskou obec Žítková na česko slovenském pomezí v oblasti slováckých Kopanic.

Původní záměr obce bylo řešit kapli jako součást rekonstruovaného domu pro seniory. V průběhu projektování jsme se rozhodli kapli vyčlenit a umístit na sousedící náves a tím posílit její význam. Docházková vzdálenost z domu seniorů bude bezproblémová a zároveň dojde k žádoucí integraci seniorů a obyvatel obce.

Kaple na hraně svahu se stává významným prvkem v krajině a doplňuje roztroušenou zástavbu centra obce. Štíhlá kamenná zvonice stojí v těsné blízkosti objektu kaple.

Kaple na obdélníkovém půdorysu je rozdělena na předsíň v západní části půdorysu a vlastní prostor kaple.

Kamenné stěny nesou dřevěnou střechu s doškovou krytinou. Tvar střechy je sedlový s proměnlivým sklonem a hřebenem stoupajícím směrem k oltáři. Všechny materiály jsou místní a stavba může být provedena za použití jednoduchých tradičních technologií. Kamenné stěny dobře odolávají extrémním klimatickým podmínkám.

V interiéru, jako místu k meditaci, bylo použito minimum materiálů a tvaroslovných prvků. Strop členěný viditelnými krokvemi a podlaha jsou z tmavého tvrdého dřeva. Interiérový mobiliář je z masivních dřevěných prvků, opracovaných tradičními postupy.

Ve východní zdi za otvíravým dřevěným deskovým oltářem je vložena prosklená schránka na eucharistii. Přes barevné skleněné tabulky schránky prostupuje světlo z exteriéru při otevřeném oltáři. V zavřené pozici se objevuje v dřevěné desce světelný kříž.

Celková kompozice osvětlení prostoru je založena na cestě přes tmavou předsíň do prostoru kaple, které dominuje oltářní stěna nasvětlená přirozeným denním světlem. Denní světlo je přivedeno kosými štěrbinovými otvory v bočních stěnách, které jsou tvarovány tak, aby nenarušovaly kontinuitu obvodových stěn.