klein - tesař - architekti

Rekonstrukce objektu šaten
Investor: město Odry
studie, stavební povolení, realizační projekt: 2007 - 2008

Na základě požadavků uživatele řešil projekt rozšíření funkcí a kapacit stávajícího objektu. V rekonstruované budově jsou v přízemí umístěny dvě šatny s potřebným zázemím, veřejné wc, sklad pro sportovní areál a sklad s prádelnou dresů. V druhém patře jsou umístěny další dvě šatny se zázemím a byt správce. Místnost za rohovým oknem ve 2.np je určena komentátorům zápasu.

Součástí rekonstrukce bylo zateplení stavby, včetně odstranění závad stavby. Veřejné wc a sklady (plechové garáže) byly odstraněny, jejich funkce byla začleněna do rekonstruovaného objektu.

V rámci rekonstrukce byl objekt zvětšen vybudováním 2.np a půdorysným rozšířením bočních přístaveb.

Objekt je akcentován na nároží při příchodu zvýšenou atikou, která na čelní fasádě šikmo klesá k okapu. Tento motiv se opakuje ve tvarosloví oken. Účinek nároží je zesílen použitím rohového okna. Předsazená hmota 2.np vytváří v přízemí krytý prostor pro nástup do objektu.

Schodiště do 2.np je umístěno v přední části stavby a je kryto z venkovní strany částečně průhlednou stěnou z dřevěných lamel. Hlavní hmota budovy je zastřešena nízkou pultovou střechou. Boční přístavby jsou zastřešeny plochými střechami, které současně plní funkci terasy. Budova je navržena v barvách znaku města (modrá – přízemí, žlutá – nástavba). Okna jsou navržena z dřevěných europrofilů. Mezi okny jsou vloženy předstěny z dřevěných lamel.