klein - tesař - architekti

Dokumentace řeší drobné stavební úpravy interiéru 1NP původních prostorů prodejny nábytku, které má proměnit v polyfunkční turistické informační centrum. Objekt se nachází na p.č. 18/3 (č.p.19) v k.ú. Odry, v centru města Odry na Masarykově náměstí. Prostor je umístěn v dvoupodlažním domě. Dům je založením renesanční pravděpodobně již z konce 16. století, upravovaný na konci 18. století a v 1. pol. 19. století. Řešené prostory historicky sloužily jako podloubí domu, nicméně ty se později uzavřely stavební konstrukcí a dotvořily vzhled stavby, jak vypadá v dnešní době. Objekt je památkově chráněný a leží v městské památkové zóně