klein - tesař - architekti

Novostavba rodinného domu je navržena na okraji osady Vítovka u města Odry a je situována v mírném jihovýchodním svahu. Stávající zástavba podél příjezdové komunikace je rozptýlená. Rozlehlý pozemek je vymezen příjezdovou komunikací a hranou lesa. Navržený jednogenerační dům umístěný uprostřed pozemku má půdorysnou stopu písmene L, k němuž v severní části přiléhá venkovní bazén s posezením.

Výraz objektu významně podmínil investor přáním postavit dům s pracovnou ve věži. Proto rozlehlá přízemní hmota domu graduje ve druhém nadzemním podlaží „věží“. Dvoukřídlá dispozice prvního podlaží je dána členěním na klidovou a společenskou zónu. Velkoryse pojaté okenní otvory na jižní straně skýtají panoramatické výhledy na Oderské vrchy. Na domě se uplatňují dva materiály; kromě omítky  také dřevěný obklad, který odkazuje na konstrukci domu. V interiéru prvního podlaží reaguje prostorové uspořádání na terén rozrůzněním úrovní jednotlivých funkčních celků.

Dům je přístupný po schodišti souběžném s křídlem ložnic. Veškeré funkce domu jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží. Druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno pouze velkorysé pracovně s knihovnou.

Konstrukci domu tvoří lehký dřevěný skelet postavený na železobetonové desce. Dům využívá pasivní a úsporné technologie. V rodinném domě je instalován systém teplovzdušného vytápění a větrání s využitím rekuperace. V létě je dům stíněn pomocí venkovních žaluzií a ochlazování interiéru je umožněno pomocí zemního registru. Na střeše jsou instalovány solární kolektory.