klein - tesař - architekti

Závod na obrábění kovů vzniká rekonstrukcí bývalého objektu pro živočišnou výrobu. Součástí návrhu jsou také okolní zpevněné plochy a komunikace.

Jedná se o dvoupodlažní objekt na půdorysu obdelníku o rozměrech 60m x 16m. Stavba je zastřešena sedlovou vazníkovou střechou. Přestavba objektu zachovává půdorysné i výškové rozměry stavby. Beze změny zůstává i zastřešení objektu; je navržena výměna krytiny a vyztužení stávajících vazníků. Součástí rekonstrukce je zateplení stavby, výměna oken dveří, včetně odstranění stávajících závad stavby a vlhkosti. V rekonstruovaném objektu budou vybourány nevyhovující příčky, stěny, schodiště, výtah, části stropů, části vyvýšených podlah, betonové žlaby, nové otvory pro okna a dveře.

Na hlavní fasádě je vstup do objektu akcentován kovovým černě lakovaným prvkem. Výrazná horizontalita objektu je podtržena pásy oken spojenými velkorysými šambránami. Meziokenní plochy jsou pojednány v kontrastní žluté barvě.

Na štítové straně objektu je situován zásobovací vjezd, který má vazbu na montážní halu. Ta vzniká na části dispozice, která využije celou výšku objektu a bude zde instalován jeřáb. Ve dvoupodlažní části objektu jsou v přízemí umístěny sklady a dílny a ve 2.np kanceláře podniku, šatny zaměstnanců a lehčí výrobní provozy.

Vnější vzhled budovy má svým výrazným pojetím ambice dosáhnout identifikace pracovníků s firmou a jejím novým sídlem a zaujmout klienty firmy.