klein - tesař - architekti

SOUTĚŽ VELKÉ PAVLOVICE - CENTRUM 2007 - druhé místo

Vybudovat ve Velkých Pavlovicích nové centrum města je velkolepý a smělý záměr. Předmětem projektu je postupné účelné a velkorysé přebudování dané lokality pro účely spojené s moderním vinařským městem třetího tisíciletí: s novým náměstím, bydlením, občanským a komerčním vybavením i jako atraktivní a zajímavý turistický cíl.

Stávající městské centrum se rozprostírá kolem kostela s přilehlým hřbitovem spolu s dalšími objekty občanského vybavení a především s objekty rodinných domů. Hlavní prostor využívaný pro konání velkých slavnostních akcí je však přenesen do míst uvažovaného nového centra. Spojnicí obou částí jsou dvě ulice s typickou ulicovou zástavbou. Slavnostní průvody pak procházejí celým městem.