klein - tesař - architekti

Velká Štáhle je začleněna územně do okresu Bruntál a náleží pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Rýmařov. Obec je členem Sdružení obcí Rýmařovska a MAS Rýmařovsko. Katastrální výměra Velké Štáhle činí 955 hektarů a má 350 obyvatel.

Obec se rozkládá mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem, sedm kilometrů od města Rýmařov, po obou stranách řeky Moravice, těsně za soutokem s Podolským potokem.

Spojení s okolními obcemi je navázáno přes komunikaci druhé třídy č. 370, obcí prochází železnice a cyklistická trasa.

V obci se zachoval rozvinutý průmysl, nejvýznamnější firmy Strojírna Stelon Břidličná s.r.o., závod na výrobu limonád Amin s.r.o., pobočka Al-Invest Břidličná a.s. Celkem zaměstnávají téměř 150 zaměstnanců. V obci rovněž podniká mnoho živnostníků, převážně autodoprava, zemní práce, a další služby.