klein - tesař - architekti

PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ  PŘEROV – DVOŘÁKOVA

V řešeném území byl návrhem vytvořen kultivovaný prostor, který zlepšuje podmínky pro bydlení a život obyvatel na sídlišti Přerov - Dvořákova. Daný prostor byl logicky a koncepčně uspořádán. V řešeném území byla řešena nevyhovující dopravní situace včetně dopravy v klidu. Dále byly řešeny úpravy veřejných ploch a bylo navrženo související vybavení a mobiliář, včetně veřejného osvětlení. Projekt bude dále sloužit jako podklad pro další projektové stupně a následnou realizaci v této lokalitě. Dopravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř Facilitátor: Mgr. Martin Nawrath Zeleň: Ing. Markéta Sprinzlová, PhD.