klein - tesař - architekti

Obec se nachází v okrese Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. Výměra katastru činí 867 hektarů. Počet obyvatel je 492.

Loděnice jsou nevelkou obcí, ležící na cestě mezi Pohořelicemi a Moravským Krumlovem. Perspektiva ekonomického rozvoje je vzhledem k charakteru území zejména v zemědělské výrobě.

Mimo budovy obecního úřadu, kde je i pošta a zdravotní středisko, má obec novou požární zbrojnici, nově zrekonstruovanou MŠ a velké kabiny pro zázemí sportovců. Obec má vlastní vodovod. Pro zlepšení životního prostředí byla provedena plynofikace obce, plánuje se výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace.

Mezi nejvýznamnější památky patří kostel svaté Markéty.