klein - tesař - architekti

Územní plán obce Velké Pavlovice byl vydán Opatřením obecné povahy.
Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
Objednatel: Město Velké Pavlovice
Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Klein
Kroftova 35, Brno 616 00
kta@iol.cz
(+420) 605 944 569

Schváleno usnesením zastupitelstva města Velké Pavlovice na XIII. zasedání dne 21.2.2013
Datum nabytí účinnosti Územního plánu Velké Pavlovice 17.4.2013